Site » Stagiu De Pregătire Practică La Dresda In Germania
 

ELEVI DE LA CLASELE A X-A ȘI  A XI-A DOMENIUL ELECTRIC ȘI ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI AU PARTICIPAT LA UN STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ LA DRESDA IN GERMANIA

În perioada 06-19 noiembrie 8 elevi de la clasele a X-a și a XI-a, de la filiera tehnologică, specializările din domeniile Electronică automatizări și Electric ai Liceului "Ştefan Procopiu" au participat la derularea mobilităţii „Proiectarea computerizată a circuitelor electrice și electronice” din cadrul Proiectului finanţat prin Programul  Erasmus+ Acţiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate „Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european” – ICS-CEu 2016-1-RO01-KA102-024159 care s-a desfăşurat la Dresda în Germania la  WBS Training AG, instituție de formare profesională cu filiale în toate orașele mari din Germania. Grupul de 8 de elevi a fost însoțit de prof. Ciulei Maria, iar prof. Vlad Ina Clara a fost delegat din partea şcolii pentru activităţile de monitorizare a derulării mobilităţii.
Obiectivul general al  proiectului:
Dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor din învățțământul profesional și tehnic în vederea asigurării tranziției de la școala la viața activă.
Obiectivele specifice ale  proiectului:

  • dobândirea cunoștintelor și dezvoltarea abilităților practice în domeniile mecanică, industrie textilă și pielărie, electric/electronică și automatizări, pentru un învățământ profesional de calitate care să faciliteze accesul tinerilor spre piața muncii;
  • desfășurarea activităților de pregătire practica a participanților în condiții reale de muncă oferite de organizațiile partenere;
  • promovarea muncii în echipă;
  • îmbunătățirea competențelor lingvistice.

La primul din cele 3 fluxuri ale proiectului, mobilitatea ”Proiectarea computerizată a circuitelor electrice și electronice”, derulată în perioada 6-19 noiembrie 2016 în Dresda, Germania cei 8 elevi de clasa a X-a și a XI-a s-au specializat în domeniul electric/electronică și automatizări și au avut posibilitatea de a-și dezvolta competențe practice de proiectare computerizată și abilități de proiectare a circuitelor electrice și electronice utilizând aplicații software de proiectare și elemente PLC, programming pentru elevi (proiectarea diferitelor scheme de comandă și control automat, modificarea parametrilor electrici, minimizarea schemelor, simularea funcționării circuitelor proiectate).

Lucrările finale de evaluare realizate de elevi în grupe de câte doi și  prezentate  în limba engleză comisiei de evalaure sunt:

  • Comanda automată a închiderii centralizate a sălilor de clasă / securizarea spațiilor de învățământ
  • Controlul și comanda iluminării globale a unei instituții de învățământ (săli de clasă, holuri, sală de sport)
  • Iluminarea interioară și exterioară a unei locuințe – activarea unui sistem e alarmare cu efecte luminoase și sonore
  • Controlul iluminării unei săli de sport în zile și intervale orare predefinite.

Această mobilitate a avut la bază necesitatea ca elevii implicaţi să înveţe să proiecteze circuite electrice şi electronice simple utilizând calculatorul, dacă au la dispoziţie softuri specializate care permit simularea funcţionării circuitelor electrice şi electronice, vizualizarea semnalelor aferente și proiectarea circuitelor structurale bloc, cinematice, electrice complexe utilizând softuri specializate şi platforme educationale PLC programing.

Activitățile s-au derulat într-un laborator specializat dotat cu echipamente necesare desfățurarii activităților prevazute în proiect completate cu vizite la Universitatea Tehnică și Muzeul Tehnologiei din Dresda.
Pe lânga activitățile de pregătire practică desfășurate pe durata a 60 ore, pe parcursul a două săptămâni, elevii au participat la vizite culturale și activități de petrecere a timpului liber: Vizitarea centrului vechi și centrului nou al orașului Dresda, Muzeul Zwinger, Semper Opera, Royal Palace,  Muzeul Transporturior, Muzeul Igienei etc.

  

Prima diseminare a rezultatelor mobilității s-a desfășurat pe data de 23 noiembrie 2016 în laboratorul de electronică prilej  cu care elevii au prezentat echipei de implementare a proiectului experiența profesională și rezultatele participării lor la mobilitatea din Dresda.

28 noiembrie 2016
Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website