Site » Comisia de curriculum an scolar 2022-2023
 
 • Prof Suhan Mirela, director adjunct – responsabil comisie,
 • Prof. Dima Laura, director adjunct – subcomisia discipline tehnice, elaborarea CDL,
 • Prof. Mazga Doina – responsabil activități extrașcolare,
 • Prof. Ionașcu Silvia Daniela – subcomisia discipline tehnic - electronică, electrotehnică,
 • Prof. Bacoșcă Bică Mariana – subcomisia discipline tehnice- mecanică,
 • Prof. Donosă Oana – subcomisia limba română și limba latină,
 • Prof. Bocan Anca Teodora – subcomisia limbi moderne,
 • Prof. Mititelu Izabela Luminița – subcomisia matematică,
 • Prof. Ciurariu Cristina Maria – subcomisia informatică,
 • Prof. Dumitrașcu Lucian – subcomisia de fizică,
 • Prof. Loghin Diana – subcomisia om și societate,
 • Prof. Donosă Ciprian – subcomisia arte și religie,
 • Prof. Cucu Gelu Florin - subcomisia educație fizică,
 • Prof. Busuioc Ionela Cristina-  subcomisia chimie-biologie,
 • Prof. Amancei Nicoleta Ileana – subcomisia turism și servicii,
 • Prof. Croitoru Daniela – subcomisia consiliere și orientare,

Art. 2. Responsabilitățile comisiei pentru curriculum:

 • Elaborarea analizei de nevoi care vizează interesele de învățare ale elevilor, oportunitățile educaționale și resursele de învățare ale unității de învățământ, specificul socio-economic și cultural local, analiza SWOT a implementării CDȘ în anul școlar anterior pentru anul școlar următor (octombrie 2022).
 • Prezentarea documentului analizei de nevoi în consiliul profesoral (octombrie 2022).
 • Centralizarea propunerilor pentru curriculum (CDȘ și CDL) (octombrie 2022).
 • Propune spre dezbatere  și avizare în consiliul profesoral a ofertei de CDL/CDȘ (noiembrie 2022).
 • Propune spre aprobarea CA a  ofertei de CDS/CDL (noiembrie 2022).
 • Organizează prezentarea ofertei de CDL/CDȘ  elevilor și părinților (noiembrie 2022).
 • Pe baza opțiunilor centralizate de către diriginți, propune CP spre avizare noua listă de opționale (decembrie 2022).
 • Prezintă în CA noua listă de opționale spre aprobare (ianuarie sau februarie 2022).

Art. 3. Alte responsabilități ale mebrilor comisiei pentru curriculum:

 • Asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare.
 • Controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare.
 • Stabilește alte instrumente de evaluare a elevilor în afara celor enumerate în ROFUIP care vor fi ulterior aprobate de director.
 • Asigură întocmirea încadrării la nivelul fiecărei catedre și constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, pe baza planurilor de școlarizare aprobate și a ofertei educaționale aprobate.
 • Asigurarea circulației informației pe verticală și pe orizontală folosind mijloace de comunicare diverse.
 • Asigură informarea cadrelor didactice în legătură cu noutățile legislative și cele privind curriculum național.
 • Asigură organizarea suplinirilor concediilor medicale la nivelul subcomisiilor.
 • Realizează centralizarea rapoartelor anuale de activitate ale cadrelor didactice.

Art. 4. Serviciul secretariat va înmâna persoanelor desemnate prezenta decizie.
22.09.2022

2023
Plan școlarizare 2024-2025 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website