Site » Comisia de curriculum an scolar 2022-2023
 
  • Prof. Vlad Ina Clara, director adjunct – responsabil comisie,
  • Prof. Ionașcu Silvia Daniela – subcomisia discipline tehnic - electronică, elaborarea CDL,
  • Prof. Bacoșcă Bică Mariana – subcomisia discipline tehnice- mecanică, elaborarea CDL,
  • Prof. Donosă Oana – subcomisia limba română și limba latină,
  • Prof. Bocan Anca Teodora – subcomisia limbi moderne,
  • Prof. Mititelu Izabela Luminița – subcomisia matematică,
  • Prof. Bărdiță Carmen – subcomisia informatică,
  • Prof. Dumitrașcu Lucian – subcomisia de fizică,
  • Prof. Loghin Diana – subcomisia om și societate,
  • Prof. Donosă Ciprian – subcomisia arte și religie,
  • Prof. Cucu Gelu Florin - subcomisia educație fizică,
  • Prof. Coman Camelia-  subcomisia chimie-biologie,
  • Prof. Amancei Nicoleta Ileana – subcomisia turism și servicii,
  • Prof. Croitoru Daniela – subcomisia consiliere și orientare.

  Art. 2. Responsabilitățile comisiei pentru curriculum:

  • Elaborarea analizei de nevoi care vizează interesele de învățare ale elevilor, oportunitățile educaționale și resursele de învățare ale unității de învățământ, specificul socio-economic și cultural local, analiza SWOT a implementării CDȘ în anul școlar anterior pentru anul școlar următor (octombrie 2021).
  • Prezentarea documentului analizei de nevoi în consiliul profesoral (octombrie 2021).
  • Centralizarea propunerilor pentru curriculum (CDȘ și CDL) (octombrie 2021).
  • Propune spre dezbatere  și avizare în consiliul profesoral a ofertei de CDL/CDȘ (noiembrie 2021).
  • Propune spre aprobarea CA a  ofertei de CDS/CDL (noiembrie 2021).
  • Organizează prezentarea ofertei de CDL/CDȘ  elevilor și părinților (noiembrie 2021).
  • Pe baza opțiunilor centralizate de către diriginți, propune CP spre avizare noua listă de opționale (decembrie 2021).
  • Prezintă în CA noua listă de opționale spre aprobare (ianuarie sau februarie 2021).

  Art. 3. Alte responsabilități ale mebrilor comisiei pentru curriculum:

  • Întocmirea încadrării la nivelul fiecărei catedre și constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, pe baza planurilor de școlarizare aprobate și a ofertei educaționale aprobate.
  • Asigurarea circulației informației pe verticală și pe orizontală folosind mijloace de comunicare diverse.
  • Informarea cadrelor didactice în legătură cu noutățile legislative și cele privind curriculum național.
  • Organizarea suplinirilor concediilor medicale la nivelul subcomisiilor.
  • Centralizarea rapoartelor anuale de activitate.

  Art. 4. Serviciul secretariat va înmâna persoanelor desemnate prezenta decizie.
  22.09.2021
  Director,
  prof . Vlad Ina-Clara

2022
Plan școlarizare 2022-2023 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website