Site » Ce vă oferă şcoala?
 
 • Colectiv valoros de cadre didactice, cu peste 50% profesori tineri, dispus să lucreze suplimentar în  vederea parcurgerii unor rute proprii, individuale de pregătire corelate cu interesele și competentele fiecărui  elev ;
 • Centrul de Excelenta - modalitate de promovare a elevilor capabili de performanță în domeniul științific, tehnologic, artistic, sportiv etc.
 • Baza didactico-materială modernă: laboratoare dotate corespunzător, rețele de calculatoare  performante , bibliotecă, ateliere, săli de clasă cu mobilier ergonomic, cabinet psihopedagogic, cabinet medical, bază sportivă;
 • Cazare și masă în propriile internate pentru elevi (unul pentru fete și unul pentru băieți) și cantina (la cele mai mici preturi din județ);
 • Decontarea navetei - în cazul elevilor care nu au posibilități materiale pentru a fi cazați în căminele școlii;
 • Acces nelimitat la INTERNET în sediile și internatele scolii;
 • Burse școlare - finanțate de la bugetul local
 • Bursa de performanță de 300 lei/lună  se acorda elevilor care au obținut premiul I, II, III la faza națională a Olimpiadelor și Concursurilor organizate de MEN.
 • Bursa de merit de 60 lei/lună se acorda elevilor care au obținut premiul I, II, III la Olimpiade și Concursuri organizate de MEN faza județeană și elevilor cu media generală de minim 8,50 si media 10 la purtare.
 • Bursa de studiu de 50 lei/lună se acordă elevilor care au media generală de minim 7,50, media 10 la purtare și venitul mediu net/membru de familie de maxim un salariu minim net pe economie.
 • Bursa de ajutor social 40 lei lună se acordă elevilor orfani sau cu probleme de sănătate sau cu venitul mediu net/membru de familie de maxim 50% din salariul minim net pe economie.
 • "Euro 200"- ajutor financiar pentru elevi în vederea achiziționării de calculatoare
 • Burse sociale: - „Bani de liceu" - 250 lei/ lună – pentru elevii de la învățământul liceal
 • Condiție: venit mediu/membru de familie mai mic de 150 lei
 • Acte necesare:
 • acte doveditoare privind venitul brut pe ultimele 3 luni  (iunie, iulie, august) pentru tata, respectiv mama (cupoane de pensie sau șomaj, după caz)
 • ancheta socială efectuata de către autoritatea locală
 • copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (certificat de naștere sau buletin)
 • „Bursa profesională”  - 200 lei/lună indiferent de venitul familiei - pentru elevii de la învățămâtul profesional de 3 ani.
 • Proiecte europene - răspund nevoii elevilor și profesorilor de a-și  perfecționa cunoștințele lingvistice - limba spaniolă, italiană, engleză, germană și cunoștințele în domeniile: informatică, istorie, geografie, cetățenie europeană, turism, discipline tehnice;
 • Stimulare - elevii participanți la olimpiade și concursuri școlare, întreceri artistice și sportive sunt recompensați cu premii în bani sau obiecte, stagii de pregătire în străinătate, reduceri pentru efectuarea școlii de șoferi, prioritate în  excursii, tabere de profil în țară și străinătate;
 • Reviste școlare editate la nivelul școlii și publicate on-line, permit pătrunderea elevilor în tainele jurnalismului;
 • Securitate în incinta unității și în afara acesteia;
 • Oportunități privind cariera:
 • continuarea studiilor în învățământul superior (școala dezvoltă colaborări cu facultățile  solicitate de elevi  - întâlniri, vizite, schimb de experiență);
 • încadrarea în producție este facilitata prin parteneriate cu  agenții economici la nivel local, județean, național: întâlniri, vizite, instruire practică la diferiți agenți economici în vederea cunoașterii viitoarelor locuri de muncă.
 • Plan școlarizare 2024-2025 Clasa a 9-a

  Visitors

  Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
  Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

  Google Chrome Mozilla Firefox Opera
  * Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

  Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
  Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

  Vechiul website