Site » PASI SPRE SUCCCES! (PASS)
 

PAȘI SPRE SUCCES! (PASS)

Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui este beneficiarul unui grant în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar/Romanian Secondary Education Project – ROSE.
(http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose)

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale în perioada 2015 - 2022.

Titlul subproiectului: ”Pași spre succes!” (PASS)
Perioada de implementare: octombrie 2018-octombrie 2022
Bugetul subproiectului ”Pași spre succes!” (PASS): 688217,55 lei.
Acord de grant nr. 545/SGL/RII/01.10.2018

Obiectivul general al proiectului PASS: Sprijinirea elevilor de la învățământul liceal, filiera tehnologică, în vederea creşterii şanselor de reuşită în plan şcolar, personal, profesional.

Structura grupului țintă:
Grupul țintă al proiectului este format din câte 200 elevi/an în anii 1 și 2, respectiv câte 150 elevi în anii 3 și 4, din clasele IX-XII, de la filiera tehnologică, profilele tehnic și servicii  de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui.

Aproximativ 90% din elevii participanți la activitățile proiectului sunt selectați dintre cei care aparțin grupurilor dezavantajate (proveniența din mediul rural, dificultăți financiare, cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate, din familii dezorganizate, cu părinți divorțați sau aflaţi în plasament, cu dificultăți de învățare și rezultate slabe atât la evaluarea națională, cât și la clasă, orfani, rromi, etc.).

TIPURI DE ACTIVITĂȚI

I.Activități  pedagogice  și de sprijin

I.1.”Și eu pot!” (Activități remediale)
Activitățile remediale se vor desfășura pe grupe de aproximativ 20-25 elevi, în afara orelor de curs:

 • câte o oră de matematică și de limba română pe săptămână  la clasele IX-X;
 • câte 2 ore de limba și literatura română și matematică la clasa a XI-a;
 • câte 2 ore pe săptămână pentru elevii de la clasa a XII-a la matematică, limba și literatura română și la disciplina opțională la bacalaureat (biologie la profilul tehnic, logică sau geografie la profilul servicii). 

I.2.”Pași spre dezvoltarea personală” (Activități de consiliere psihologică și dezvoltare personală)

 • Activitățile contribuie la îndeplinirea obiectivelor proiectului PASS deoarece  îmbunătățirea competențelor de autocunoaștere, a competențelor socio-emoționale și a competențelor de management al învățării au efecte pozitive asupra randamentului școlar și îmbunătățesc rezultatele școlare.
 • În fiecare an, elevii (organizați în grupe de circa 20 de elevi) vor participa la câte 3 sesiuni de consiliere psihologică și dezvoltare personală susținute de 2 consilieri psihopedagogici.
 • În fiecare an, circa 100 de elevi din grupul țintă, vor participa la activități outdoor (combaterea violenței școlare și dezvoltare personală prin activități sportive).

I.3.”Sunt informat, iau decizii bune!” (Activități de consiliere în orientarea în carieră)

 • Aceste activități  la autoevaluarea capacităților, abilităților și intereselor personale ale elevilor, la înzestrarea elevilor cu informații și abilități necesare pentru realizarea unui management eficient al proprii cariere.
 • Grupe constituite din circa 18-21 elevi din clasele XI-XII (5 grupe în anii 1 și 3, 6 grupe în anul 2 și 4 grupe în anul 4) vor desfășura în fiecare an câte 3 ședințe de 2 ore.
 • Activitățile vor fi susținute de 2 consilieri psihopedagogici.

Resurse utile pentru aceste activități dezvoltate în cadrul proiectului ROSE:
1.Ghid – Educația incluzivă
(http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=1321542&folderId=1323233&name=DLFE-7078.pdf)
2. Ghid – Dezvoltare personală și coaching
(http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=1321542&folderId=1323233&name=DLFE-7077.pdf)
3. Ghid – Dezvoltare socială și emoțională
(http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=1321542&folderId=1323233&name=DLFE-7076.pdf)
4. Ghid – Consiliere și orientare profesională
(http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=1321542&folderId=1323233&name=DLFE-7075.pdf)

II. Activități extracurriculare

II.1. ”Educație prin lectură”

 • Aceste ateliere de educație nonformală sunt axate pe aplicarea de strategii și metode de optimizare a lecturii (texte literare și non literare): lectură, exerciții de comprehensiune a textelor, sumarizarea textelor, dezbateri, formulare și argumentare puncte de vedere pornind de la texte literare și nonliterare, concursuri literare etc.
 • 4 grupe de aproximativ 25 de elevi vor participa în fiecare an la câte două ateliere de educație non-formală.

II.2. ”Decizii pentru un stil de viață sănătos”

 • Elevii vor participa la ateliere de educație non-formală (de tipul  Cafeneaua publică) care să contribuie la conștientizarea de către elevi a faptului că dezvoltarea lor armonioasă se poate realiza prin respectarea unor principii de viață sănătoasă, la dezvoltarea personală a elevilor.
 • În fiecare an de proiect vor fi organizate câte 2 activități de tipul ”Cafeneaua publică”. La fiecare activitate vor participa câte 50 de elevi de la clasele IX-XII, de la filiera tehnologică, profilele tehnic și servicii. 

 

III.Activități de renovare și dotare
III.1. Renovarea sălilor de clasă și a sălii pentru activități extracurriculare ”Clubul Elevilor”
III.2. Dotarea sălilor de clasă și a sălii pentru activități extracurriculare ”Clubul Elevilor”

Rezultalele calitative ale proiectului:

  • cunoștințe îmbunătățite pentru aproximativ 700 elevi la discipline de bacalaureat (matematică, limba și literatura română, biologie, logică, geografie);
  • creșterea motivației pentru învățare pentru aproximativ 700 elevi, consolidarea încrederii în sine a acestora, cunoașterea potențialului individual, însușirea de  tehnici de învățare și  învățare autonomă și  eficientă;
  • dezvoltarea competențelor și abilităților pentru aproximativ 700 elevi în ceea ce privește identificarea și autoevaluarea  resurselor personale și stabilirea  unui plan individual de carieră;
  • îmbunătățirea bazei materiale a liceului și asigurarea desfășurării activităților școlii în spații atractive care stimulează motivația pentru învățare, îmbunătățirea rezultatelor școlare, implicarea activă în activitățile extracurriculare;
  • îmbunătățirea relației dintre liceu și comunitatea locală (părinți, instituții);
  • dezvoltarea competențelor de adoptare a unui stil de viață sănătos în relație cu sine, cu ceilalți, cu mediul pentru aproximativ 700 elevi;
  • aproximativ 45 de profesori/an participanți la activitățile proiectului își vor dezvolta competențele de proiectare și implementare a activităților pentru elevi proveniți din grupuri dezavantajate;
  • progrese treptate în fiecare an de proiect în ceea ce privește ratele de abandon, de absolvire a claselor terminale, de participare la examenul de bacalaureat, de promovare a examenului de bacalaureat și, prin urmare, îmbunătățirea imaginii liceului în comunitatea educațională.

2021
Plan școlarizare 2024-2025 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website