Site »

Elevi eligibili pentru selecția mobilității "Deservirea, reglarea, întreținerea și repararea mașinilor pentru cusături elastice" Perioada de derulare 14 -27 mai, Wroclaw – Polonia

 

Criteriile de selecţie a participanţilor la proiect:
1- să aibă media10(zece) la purtare în semestrul I al anului şcolar 2016-2017;
2- să fie în primii 15 elevi din clasă în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2016-2017;
3 –să aibă un nivel mediu de cunoaştere al limbii engleze.

Conţinutul dosarului de candidatură:

  • Cerere de înscriere tip (Anexa 1 )
  • Copie după C.I./B.I.
  • Acord părinte (Anexa 2 )

Observaţii:

  • Candidaţii vor depune dosarul la responsabilul de proiect;
  • Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar;
  • Orice informaţie incorectă va conduce la eliminarea automată a candidatului.

Probele de selecţie:
- Test grilă pentru verificarea cunoştintelor de specialitate - conform  materialului suport recomandat; durata probei va fi de 60 de minute;
- Interviu pentru verificarea nivelului de cunoştinţe în limba engleză; durata probei va fi de 10 minute pentru fiecare candidat.

Nota finală se va calcula ca medie aritmetică între cele două probe. În caz de egalitate, departajarea se va realiza luând în considerare nota la testul de specialitate.

Media minimă de admitere ca participant va fi 6(şase).

Calendarul concursului de selecţie

Activitatea

Perioada

Depunerea dosarelor de candidatură

23-27 februarie 2017

Evaluarea dosarelor de candidatură

28 februarie 2017

Validarea dosarelor

01 martie 2017

Desfăşurarea probei scrise de testare a cunoştinţelor de specialitate

06 martie 2017, orele 13,00-14,00 (Salile

Afişarea rezultatelor la proba scrisă

07 martie 2017, ora 10,00

Desfăşurarea probei – interviu la limba engleză

07 martie 2017, ora 12,00-20,00

Afişarea rezultatelor celor două probe

08 martie 2017, ora 10,00

Depunerea contestaţiilor

08 martie 2017, orele 10,00-13,00

Rezolvarea contestaţiilor

08 martie 2017,orele13,00-16,00

Afişarea rezultatelor finale

09 martie 2017, ora 12,00

PROGRAM DE CONSULTAŢII
PRIVIND MATERIALUL SUPORT RECOMANDAT
PENTRU SELECŢIA ELEVILOR PARTICIPANŢI-FLUXUL 2
,,Deservirea, reglarea, întreținereașireparareamașinilorpentrucusăturielastice’’

Se adresează elevilor de clasa a X-a de la domeniul Mecanică, Calificările: Tehnician mecatronist, Tehnician mecanic întreținere și reparații, Mecanic auto şi domeniul Industrie textilă şi pielărie, clasa a X-a, calificarea Confecţioner produse textile.


Ziua

Interval orar

Locaţia

Profesor îndrumător

Domeniul de pregătire

Marţi 21 februarie 2017

13,00-15,00

Laborator mecatronica

Bacosca- Bica Mariana

Mecanică

Marţi 21 februarie 2017

13,00-15,00

Laborator  Textile

DiaconuAreta

Industrie textilă şi pielărie

Miercuri 22 februarie 2017

13,00-15,00

Laborato rmecatronica

Bacosca- Bica Mariana

Mecanică

Miercuri 22 februarie 2017

12,00-14,00

Laborator Textile

DiaconuAreta

Industrie textilă şi pielărie

Marţi 28 februarie 2017

13,00-15,00

Laborator Textile

DiaconuAreta

Industrie textilă şi pielărie

Miercuri 1 martie 2017

13,00-15,00

Laborator mecatronica

Bacosca- Bica Mariana

Mecanică

Miercuri 1 martie 2017

14,00-16,00

Laborator Textile

DiaconuAreta

Industrie textilă şi pielărie

Joi 2 martie 2017

13,00-15,00

Laborator mecatronica

Bacosca- Bica Mariana

Mecanică

Responsabili mobilitate,
Prof. Bacoşcă-Bică Mariana
Prof. Diaconu Areta
Responsabil proiect,
Director adjunct, prof. Vlad Ina Clara


Elevi eligibili Mecanică
Elevi eligibili Industrie textilă şi pielărie
Cunoştinţe suport Mecanica
Cunoştinţe suport Industrie textilă şi pielărie
Cerere
Acord părinte

20 februarie 2017
Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website