Site » Fluxul 2 al proiectului Erasmus+ "Innovation, Competence and Success for the Future Professionals in the European Context" Contract proiect nr. 2016-1-RO01-KA102-024159.
 

AL DOILEA FLUX DE MOBILITATE
In cadrul proiectului Erasmus+ "Innovation, Competence and Success for the Future Professionals in the European Context" Contract proiect nr. 2016-1-RO01-KA102-024159,
DESERVIREA, REGLAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA MASINILOR PENTRU CUSATURI ELASTICE

În perioada 14 - 27 mai 2017, se va derula Fluxul 2 al proiectului Erasmus+ "Innovation, Competence and Success for the Future Professionals in the European Context" Contract proiect nr. 2016-1-RO01-KA102-024159.
Partenerul European: Organizaţia AVIVA POLAND, Polonia.
Grupul ţintă: 10 de elevi de clasa a X-a, învăţământ liceal şi profesional, profil Tehnic, domeniile Mecanică şi Industrie textilă şi pielărie.
Scopul mobilităţii: “Deservirea, reglarea, întreţinerea şi repararea maşinilor pentru cusături elastice” vizează formarea abilităţilor practice conform competenţelor cheie şi tehnice precizate în Standardele de Pregătire Profesională, achiziţionarea competenţelor vizate de Curriculum în dezvoltare locală, Modulul IV - CDL pentru pregătire practică comasată.
Obiectivul general al  proiectului:
Dezvoltarea  competenţelor  profesionale  ale  elevilor  din  învăţământul  profesional  şi  tehnic  în vederea asigurării tranzitiei de la scoală la viaţa activă.
Obiectivele specifice ale  proiectului:
1. Dobândirea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor practice în domeniile mecanică, industrie textilă şi pielărie, electric/electronică şi automatizări, pentru un învăţământ profesional de calitate care să faciliteze accesul tinerilor spre piaţa muncii;
2. Desfăşurarea activităţilor de pregătire practică a participanţilor în condiţii reale de muncă oferite de organizaţiile partenere;
3. Promovarea muncii în echipă;
4. Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice. Activităţile proiectului sunt structurate pe 3 fluxuri.
Criteriile de selecţie a participanţilor la proiect:
- media 10(zece) la purtare în semestrul I al anului şcolar 2016-2017;
- se regăsesc în primii 15 elevi din clasa în ordinea mediilor generale obţinute la sfârşitul semestrului al I al anului şcolar 2016-2017;
- au un nivel mediu  de cunoaştere al limbii engleze.
Elevii înscrişi pentru procesul de selecţie vor susţine următoarele probe:
- test grilă pentru cunoştinte de specialitate;
- interviu pentru verificarea nivelului de cunoştinţe în limba engleză.
Nota finală se va calcula ca medie aritmetică între cele două probe. În caz de egalitate, departajarea se va realiza luând în considerare nota la testul de specialitate.
Ca  urmare  se  va  constitui  grupul  de  participanţi  şi  4  elevi  ca  rezervă  selectaţi  în  ordine
descrescătoare a mediilor finale obţinute în procesul de selecţie.
Media minimă de admitere ca participant va fi 6 (şase).
Conţinuturile şi bibliografia aferente procesului de selecţie vor fi afişate pe site-ul şcolii şi vor fi discutate detaliat cu elevii eligibili pentru participare la selecţie.

Coordonatori activități de derulare mobilități:  prof. Bacoşcă- Bică Mariana         
                                                                           prof. Diaconu Areta

Responsabil proiect: Director adj., prof. Vlad Ina Clara                       Director, prof. Cucoş Gina

29 ianuarie 2017
Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website