Site » Proiectul ”EMOȚII, EMOȚII”
 

În perioada 01.09.2022-20.12.2022, Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui implementează proiectul „Emoții, emoții”   finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

Bugetul proiectului: 24650 lei

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Pentru elevi: dezvoltarea abilităților socio-emoționale (minim 70 de elevi beneficiari direcți)
  • Pentru profesori: îmbunătățirea abilităților de proiectare și aplicare a activităților care contribuie la dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale elevilor (minim 12 profesori)
  • Pentru elevi și profesori: continuarea dotării  Clubului Elevului cu un display interactiv cu stand mobil, laptop și imprimantă. Prin alte două proiecte desfășurate pe parcursul anului școlar 2021-2022 și finanțate tot prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow, Clubul Elevilor a fost dotat cu mobilier școlar și o tablă magnetică mobilă. Astfel, treptat, Clubul Elevilor a devenit un spațiu mai vesel și mai prietenenos pentru organizarea activităților extrașcolare de care vor beneficia toți elevii liceului (circa 1400 de beneficiari indirecți).

Motivația proiectului
Potrivit specialiștilor, perioada adolescenței se caracterizează printr-o dezvoltare semnificativă a competențelor socio-emoționale iar școala trebuie să ofere oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea acestora. Competența emoțională se referă la abilitatea de a recunoaște, de a evalua și de a gestiona propriile emoții iar competența socială se referă la abilitatea de a gestiona eficient relațiile cu ceilalți. Activitățile proiectului se vor axa pe cunoașterea de sine (care se referă la identificarea și înțelegerea propriilor emoții și ale celorlalți - o componentă esențială a gestionării eficiente  a reacțiilor personale în diverse situații dar și un punct de plecare pentru dezvoltarea toleranței și a empatiei-, la înțelegerea relației dintre gânduri, emoții și comportamente) și prezentarea unor strategii  de autocontrol și reglare a emoțiilor negative (precum schimbarea gândurilor iraționale, mindfulness).

Activitățile proiectului:

  • A1: Activități de management a proiectului (01.09. 2022-20.12.2022): stabilirea planului de lucru, distribuirea concretă a responsabilităților, selecția elevilor din grupul țintă, prezentarea elevilor din grupul țintă a programului Start ONG și semnarea de către aceștia a acordurilor GDPR, monitorizarea implementarii activităților.
  • A2: Realizarea achizițiilor propuse (01.09.2022-10.10.2022).
  • A3: Proiectarea activităților educative referitoare la conștientizarea de sine și reglarea emoțională (01.09. -30.09.2022)
  • A4: Organizarea activităților educative cu elevii din grupul țintă (01.10.2022-06.12.2022).
  • A5: Activități de diseminare a proiectului (01.09. -20.12.2022): realizarea unui roll-up, minim 4 buletine informative postate pe site-ul liceului, minim 4 postări pe pagina de Facebook a liceului, câte o informare în Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral, un articol în presa locală.
  • A6: Activități de evaluare a  proiectului (02.12-20.12.2022): completarea unui chestionar de feedback de către elevii din grupul țintă, discuții cu profesorii din echipa de proiect, elaborarea raportului de activitate.

Motto: „Sentimentele sunt asemenea unor valuri: nu le putem împiedica să vină, dar le putem alege pe cele în care vrem să ne aruncam”. (Jonathan Martensson)

*Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultural. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere și instituțiilor non-administrative.

9 septembrie 2022
Plan școlarizare 2022-2023 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website