Site » Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante
 

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapele de transfer/pretransfer consimţit ȋntre unităţile de ȋnvăţământ preuniversitar, pentru anul școlar 2022-2023,stabilite de Consiliul de administraţie al Liceului “Ștefan Procopiu” Vaslui și avizate de comisia de mobilitate a personalului didactic din ȋnvăţământul preuniversitar constituită la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui:

  • obţinerea notei minime 9,50 (nouă 50%) în urma susţinerii inspecţiei la clasă;
  • susţinerea interviului în faţa comisiei de mobilitate, în cadrul Consiliului de Administrație al școlii, finalizată prin obținerea notei minime 9 (nouă);
  • media notelor celor două probe (inspecție la clasă și interviu) să fie minim 9,25 (nouă 25%); candidații se vor clasa în ordinea descrescătoare a mediilor; în cazul egalității de medii va avea prioritate candidatul cu nota mai mare la inspecția la clasă; în cazul în care și nota la inspecție este egală se aplică criteriile din metodologie;
  • calificative “Foarte Bine” ȋn ultimii doi ani școlari ȋncheiaţi;
  • candidatul să nu aibă abateri disciplinare pe toată perioada didactică.
22 februarie 2022
Plan școlarizare 2022-2023 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website