Site » Precizări înmatriculare candidați admiși în etapa I de înscriere la învățământul profesional
 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi in Etapa I de înscriere la învăţământul profesional.

  • Transmiterea/depunerea de către candidaţii declaraţi admişi adosarelor de înscriere la Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui se va realiza în perioada 13-17 iulie 2020.
  • Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă,cu confirmare de primire.
  • Dosarul de înscriere conţine:

a) fișa de  înscriere în învățământul profesional, în original;
b)certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverință  cu  notele  la  tezele cu subiect unic  din clasa  a  VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;
d)fișa medicală.

  • Depunerea dosarelor de înscriere se realizează în intervalul orar 8.00-16.00.

Precizări

  • Candidații admiși la clase/ grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii, sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar  pentru constituirea formațiunilor de studii.
  • În situația în care  nici în etapa a II-a nu se  vor ocupa suficiente  locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin Comisia Județeană de  admitere,a candidaților în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.
12 iulie 2020
Plan școlarizare 2022-2023 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website