Site » O școală prietenoasă – Un nou proiect ERASMUS+
 

             În perioada 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018, Liceul ”Ștefan Procopiu” va implementa proiectul de mobilități în domeniul educației școlare (acțiunea K01) cu titlul  ”O școală prietenoasă” care vizează participarea a 28 de profesori la 5 cursuri de formare continuă. 
             Propunător și realizator al proiectului: Croitoru Daniela
             Coordonator ul proiectului: Mazga Doina

             Obiectivul general al proiectului: creșterea șanselor de reușită ale elevilor în plan personal, social și profesional  prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesorilor de la Liceul „Ștefan Procopiu” în domenii precum educația incluzivă, metode de predare-învățare centrate pe elevi, managementul clasei, dezvoltare personală.

             Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O1- îmbunătățirea, pentru 16 dintre cadrele didactice ale școlii, participante la mobilități,  a cunoștinșelor și competențelor de proiectare și aplicare a demersurilor didactice adaptate nevoilor și particularităților elevilor până în decembrie 2018;
O2- îmbunătățirea, pentru 12 dintre cadrele didactice ale școlii, participante la mobilități,  a cunoștințelor și competențelor de management a clasei în scopul îmbunătățirii relațiilor dintre elevi, reducerii actelor de violență și creării unui climat pozitiv  în clasă și în școală, până în decembrie 2018;
O3- conștientizarea, până în decembrie 2018,  de către cadre didactice a nevoii de adaptare a demersurilor didactice la disponibilitățile intelectuale, sociale și afective ale elevilor și de valorificare a acestora în scopul formării lor  în spiritul educației permanente;
O4- consolidarea culturii institușionale a liceului, până în decembrie 2018,  prin dezvoltarea  și integrarea unor practici și  resurse de predare-învățare-evaluare  accesibile tuturor profesorilor în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și adaptate particularităților acestora.

                   Activitatile principale ale proiectului sunt:
I. Activități de management al proiectului: management tehnic, monitorizare și evaluare, diseminare și publicitate, management financiar
II. Activități de pregatire a  participantilor la stagiile de formare  în perioada ianuarie-mai2018
III. Activități de mobilitate (perioada iunie-august 2018)
IV. Activități de diseminare și de aplicare a cunoștințelor și competențelor dobândite de către participanții la cursurile de formare continuă (august-decembrie 2018): elaborarea materialelor pentru cele 2 ghiduri, realizarea de activități curriculare și extracurriculare, implementarea planului de diseminare și valorizare a rezultatelor.    

                Cursurile de formare continuă propuse sunt:
A1-”Building team spirit in the classroom” organizat de ESMOVIA din Valencia în perioada 25-29 iunie 2018 (5 zile; 6 participanți).
A2-„Innovative Approaches to Teaching” organizat de ITC–International TEFL Certificate din Praga în perioada 9-13 iulie 2018 (5 zile; 5 participanți).
A3-„Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving” organizat de IDEC Training Centre din Atena în perioada 23-27 iulie 2018 (5 zile; 5 participanți).
A4-„Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” organizat de EUROPASS Centro Studi Europeo din Florenta în perioada 23-28 iulie 2018 (6 zile; 5 participanți), în Barcelona.
A5-.„Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning” organizat de EUROPASS Centro Studi Europeo din Florenta în perioada 6-11 august 2018 (6 zile; 6 participanți).

                     Rezultatele și impactul proiectului:

  • dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesorilor în domeniul educației incluzive: aplicarea de tehnici și metode adaptate nevoilor și particularităților elevilor, care contribuie la dezvoltarea unor competențe cheie precum gândirea critică și creativă, rezolvarea problemelor, dezvoltarea motivației;
  • dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesorilor de management al clasei de elevi în scopul îmbunătășirii relațiilor dintre elevi și creării unui climat pozitiv  în clasă și în școală;
  • dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză;
  • îmbunătățirea cunoștințelor despre cultura și civilizația țărilor furnizorilor de formare si dezvoltarea competențelor interculturale;
  • conștientizarea nevoii de formare continuă în scopul adaptării la cerințele societății actuale;
  • autonomie și responsabilitate în actualizarea și diversificarea competențelor  cu privire la implementarea strategiilor educaționale adaptate nevoilor și caracteristicilor individuale ale elevilor  și aplicarea principiilor educației incluzive, la managementul clasei;
  • conduită creativ-inovativă în aplicarea cunoștințelor, transferul de cunoștințe și rezolvarea problemelor la clasă.

               Erasmus+ este programul UE în domeniile educaţiei, formării, tineretului şi sportului pentru perioada 2014-2020. (EFTS). Scopul programului este de a contribui la rezolvarea provocărilor cu care Europa se va confrunta până în anul 2020.

14 septembrie 2017
Plan școlarizare 2022-2023 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website