Site » „Ştiu  şi  aplic” Concurs Naţional Securitatea şi Sănătatea în Muncă se Deprind de pe Băncile Şcolii!
 

ETAPA LOCALĂ - PE ȘCOALĂ
Liceul “Ştefan Procopiu” VASLUI
 03 aprilie 2019

FORMULAR  ÎNSCRIERE

Unitatea de învăţămănt

 

Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui

Filieră/Profil/Specializare/ Calificare

 

Director

 

Date de contact

Telefon:

 

Mail:

 

Nume, prenume
elevi participanţi la concurs

1.

 

Clasa

 

2.

 

Clasa

 

Nume, prenume
profesor coordonator

 

Telefon:

 

NOTĂ:
            1. Vă rugăm să completaţi tabelul de mai sus la toate secţiunile.
            2. Formularul de înscriere completat va fi transmis, prin email, ca document ataşat, la adresa de mail:

Bîrcă Silvia: sbirca@yahoo.com (sau personal)

Termen limită de înscriere: 3 aprilie 2018, ora 12.00

Organizator: Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui

 

 

La această etapă se pot înscrie echipe formate din:
2 elevi din ciclul inferior al liceului (clasele IX –X) şi un profesor coordonator
2 elevi din ciclul superior al liceului (clasele XI– XII) şi un profesor coordonator
2 elevi din învăţământul profesional (clasele IX –XI) şi un profesor coordonator.

Un profesor coordonator poate participa cu câte un echipaj pentru fiecare filieră/ciclu/ învăţământ profesional.

Echipele se vor înscrie la cele cinci secţiuni, în funcție de profilul studiat la clasă:
1. secţiunea pentru licee –filiera teoretică/ ciclu inferior;
2. secţiunea pentru licee –filiera teoretică/ ciclu superior;
3. secţiunea pentru licee – filiera tehnologică/ ciclu inferior;
4. secţiunea pentru licee – filiera tehnologică/ ciclu superior;
5. secţiunea – învăţământ profesional cu durata de 3 ani.

Câştigătorii locurilor I de la toate cele cinci secţiuni vor participa la etapa județeană, care se va organiza pe 13 aprilie 2019.
Informatii suplimentare pe site- ul ISJ Vaslui, sectiunea Discipline Tehnice.

 

Tematică concurs:
1. Noțiuni generale privind securitatea și sănătatea în muncă(definiţii).
2. Drepturile și obligațiile lucrătorilor (definiţii).
3. Noțiuni privind contractul individual de muncă.
4. Noţiuni de identificare a riscurilor (fizice, chimice, biologice).
5. Accidente de muncă (definiții, clasificări).
6. Boli profesionale.
7. Echipamente individuale de protecție. Definiţii, clasificări, sortimente.
8. Semnalizarea de securitate şi sănătate.
9. Noul sistem de etichetare şi simbolizare a substanţelor chimice periculoase(conform RICH).

Bibliografie:
1. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ -manual clasa a IX-a, ediţia 2010
2. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ -manual clasa a X-a, ediţia 2010
3. Materialele furnizate de Inspecţia Muncii în cadrul programului Valenţe Culturale.
3. Legislaţia securităţii şi sănătăţii în muncă: Legea nr. 319/2006; H.G. nr. 1425/2006 (actualizată 2010); H.G. nr. 1048/2006; H.G. nr. 971/2006.
4. http://osha.europa.eu/ro
5. www.inspectmun.ro

28 martie 2019
Plan școlarizare 2022-2023 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website