Site » Competenţe dobândite, abilităţi practice formate de elevii participanţi la fluxul 2 de mobilitate ,,Deservirea, reglarea, întreținerea și repararea mașinilor pentru cusături elastice’’, impresii împărtăşite elevilor şi cadrelor didactice de la Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui
 

Programul Erasmus+ Acţiunea cheie KA1, proiect de mobilitate, „Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european” – ICS-CE 2016-1-RO01-KA102-024159.
Perioada de mobilitate: 14.05-27.05.2017
Parteneri:
Organizaţia de trimitere: Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui, Romania
                                            Profesor  însoţitor: Diaconu Areta
                                            Profesor monitor: Bacoşcă-Bică Mariana
Organizaţia de primire: Compania GETEX SP Z.O.O., Rybnik, Polonia
                                          Tutore de stagiu: Tadeusz Gol
Organizaţia intermediară: Compania Aviva Poland, Wroclaw, Polonia
                                              Manager: Konstancja Szymura
Obiectivul general al  proiectului:
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor din învăţământul profesional şi tehnic în vederea asigurării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
Obiectivele specifice ale  proiectului:

 • dobândirea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor practice în domeniile mecanică, industrie textilă şi pielărie, pentru un învăţământ profesional de calitate care să faciliteze accesul tinerilor spre piaţa muncii;
 • desfăşurarea activităţilor de pregătire practică a participanţilor în condiţii reale de muncă oferite de organizaţiile partenere;
 • promovarea muncii în echipă;
 • îmbunătăţirea competenţelor lingvistice.

Grupul de participanti: 10 elevi de clasa a-X-a profil tehnic, domeniile:

 • Mecanică - 6 elevi, calificările profesionale: Tehnician mecatronist, Mecanic auto
 • Industrie textilă şi pielărie - 4 elevi, calificarea profesională: Confecţioner produse textile

Activităţi practice desfăşurate

 • Festivitatea de deschidere a stagiului, prezentarea participanţilor şi a tutorelui de stagiu;
 • Prezentarea companiei Getex şi a staff-ului, istoric, activitate;
 • Instruirea elevilor conform normelor de SSM aplicate în atelierele de producţie şi în cele de întreţinere şi reparaţii;
 • Vizită de prezentare a atelierelor de producţie şi a celor de întreţinere şi reparaţii, a maşinilor pentru cusături elastice, a  SDV-urilor specifice şi a posturilor de lucru pentru fiecare participant;

Domeniul Mecanică:

 • Identificarea părţilor componente ale maşinilor pentru cusături elastice;
 • Demontarea şi montarea organelor de lucru ale maşinilor pentru cusături elastice;
 • Alegerea şi utilizarea corectă a SDV-urilor necesare demontării şi montării organelor de lucru;
 • Detectarea defectelor de funcţionare a elementelor componente ale maşinilor pentru cusături elastice;
 • Stabilirea gradului de uzură a pieselor componente şi asigurarea interschimbabilităţii lor;
 • Efectuarea de reglaje pentru asigurarea funcţionarii maşinilor de cusut la parametrii de calitate necesari…

 

Domeniul Industrie textilă şi pielărie

 • Identificarea părţilor componente ale maşinilor pentru cusături elastice(de surfilat, de încheiat-surfilat, pentru cusături plane de acoperire);
 • Pregătirea maşinilor pentru lucru: verificarea stării generale a maşinii, poziţia organelor de lucru, înfilarea corectă a firele de aţă conform schemei;
 • Exerciţii de coasere pe eşantioane de material, verificând parametrii de calitate;
 • Reglarea tensiunii firelor, verificarea calităţii cusăturilor conform parametrilor impuşi;
 • Efectuarea de operaţii de prelucrare şi asamblare a reperelor produselor de îmbrăcăminte;
 • Verificarea calităţii operaţiilor efectuate.

Evaluarea finală
Domeniul Mecanică - Sarcini de lucru
- La maşina de încheiat surfilat, pe baza schemei constructive, realizaţi demontarea şi montarea apucătorului stâng(inferior);
- Verificaţi dacă aţi montat corect prin analiza cusăturii rezultate;
- Rezolvaţi cerinţele din fişa de lucru.
Domeniul Industrie textilă şi pielărie - Sarcini de lucru
- Înfilaţi firele de aţă la maşina pentru cusătură plană de acoperire;
- Verificaţi corectitudinea lucrării prin analiza calitativă a cusăturii realizate;
- Rezolvaţi cerinţele din fişa de lucru.
Festivitatea de închidere a stagiului de pregătire practică

 • Concluzii finale;
 • Aprecieri şi promisiuni de viitor - alte proiecte – alte stagii de formare profesională reuşite în Compania Getex SP Z.O.O. Polonia;
 • Inmânarea certificatelor de participare la stagiu.

Activităţi culturale
- Vizite la catedrale, muzee (University Wroclaw Museum, Muzeum Zamkowy, Panorama Raclawice)
- Privelişte din Sky Tower la etajul 49
- Plimbare în grădina botanică
- Vizită la rezervaţia cu zimbri Parku Pszczynskim
- Plimbare în orăşelul Ustron, urcare pe munte cu telescaunul
Impresii ale participanţilor la stagiul de formare
Bogdan Alexandru Vlase, clasa a X-a I, Tehnician mecatronist: “Pentru mine, participarea la acest stagiu de pregătire practică a fost o experienţă unică, o rampa de lansare pentru cariera mea. Îmi doresc ca şi alţi elevi să poată beneficia de o asemenea oportunitate. Doar aşa poţi observa că viitorul tău este aproape şi se poate contura”.
Ioan Alexandru Grecu clasa a X-a I, Tehnician mecatronist: Doresc să aduc mulţumiri Agenţiei Naţionale pentru acest proiect deoarece oferă copiilor obişnuiţi care învaţă bine posibilitatea trăirii unei experienţe deosebite, foarte importantă pentru devenirea lor ulterioară”.
Mihai Alexandru Florea: Această mobilitate mi-a plăcut atât de mult încât i-am comunicat doamnei profesoare că mi-ar place să mai scrie un asemenea proiect astfel încât şi alţi copii care învaţă foarte bine să poată avea posibilitatea să se pregătească profesional într-o firmă europeană”.
Constantin Emanuel Ponea, clasa a X-a I, Tehnician mecatronist: “Mulţumesc profesorilor care au propus acest proiect şi Agenţiei Naţionale pentru această oportunitate. Mi-am învins temerile, sunt mai puţin emotiv şi cel mai important, ştiu că acum pot să-mi construiesc un nou drum în viaţă”.
Cosmin Alexandru Gortan, clasa a X-a Bip, Mecanic auto: “Sunt un băiat obişnuit care învaţă bine şi încă de mic am învăţat că, dacă vrei să fii respectat trebuie mai întâi să-i respecţi tu pe ceilalţi. Nu mi-am închipuit vreodată că urmând o şcoală profesională la un liceu tehnic cunoscut în judeţul meu voi fi norocosul beneficiar al unei asemenea mobilităţi. Mulţumesc doamnelor profesoare pentru implicare şi Agenţiei Naţionale pentru această extraordinară experienţă.Respect pentru toţi!”.
Laurenţiu Munteanu, clasa a X-a Aip, Mecanic auto: Să fiu unul din paticipanţii la acest stagiu de pregătire practică a reprezentat pentru mine o reală oportunitate. Activităţile practice derulate vor contribui la formarea mea profesională dar şi la dezvoltarea mea în plan personal. Acum la final pot spune că acest proiect a fost ceva nou pentru mine, o experienţă unică”.
Andreea Nicoleta Pîrţu, clasa a X-a Eip, Confecţioner produse textile: “Sunt foarte mulţumită că am avut şansa să fiu selectată şi să particip la un asemenea stagiu de formare profesională. Aş vrea ca şi alţi colegi din şcoală să aibă această şansă pentru că este un mod de a ne pregăti pentru viitor, de a trăi experienţe marcante atât pentru formarea profesională cât şi pentru dezvoltarea personală. Multumesc Agenţiei Nationale, Comisiei Europene şi tuturor organizaţiilor implicate pentru şansa oferită”.
Irina Gabriela Luca, clasa a X-a Eip, Confecţioner produse textile: Mi-a plăcut foarte mult să lucrez în firma Getex. Pentru mine, activităţile practice de deservire a maşinilor de diferite tipuri mi-a demonstrat faptul că sunt pregătită să lucrez într-o firmă specializată în confecţionarea produselor de îmbrăcăminte. Doar comunicarea în limba engleză trebuie să mi-o îmbunătăţesc”.
Daniela Elena Avram, clasa a X-a Eip, Confecţioner produse textile:“A fost şansa la care nu am visat niciodată. Chiar şi d-l tutore de stagiu Tadeusz Gol mi-a spus: Daniela, parcă lucrezi dintotdeauna aici. Te-ai integrat foarte bine. Dacă vreodată vei dori, poţi veni să lucrezi în firma noastră”.
Mihai Gabriel Zaharia, clasa a X-a Eip, Confecţioner produse textile:
“Tuturor colegilor mei le voi spune că atunci când vor avea posibilitatea să participe la o astfel de mobilitate să o facă cu toată încrederea deoarece merită din plin. Le voi comunica, că pregătirea susţinută, efectuată cu responsabilitate şi perseverenţă le poate aduce şi lor oportunitatea de a se forma profesional într-o ţară europeană”.

18 iunie 2017
Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website