Site » Echivalarea in credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formarii continue
 

Echivalarea in credite profesionale transferabile a formelor de organizare
a formarii continue prevazute la articolul 8 si 9 aliniatul 1 in
Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare
a creditelor profesionale transferabile-OMECS -5562/07.10.2011

Precizari:

  • Echivalarea se face numai pentru annul scolar precedent, articolul 11 din Metodologie.
  • Etapele prevazute in Metodologie sunt urmatoarele:

- depunerea la secretariatul unitatii a cererii si a dosarului cu acte justificative pana la data de 20 septembrie 2016;
- in perioada 20-30 septembrie se efectueaza analiza dosarelor;
- in termen de 5 zile de la analiza dosarelor se afiseaza in unitatea de invatamant rezultatele;
- ulterior se elibereaza de catre unitatea de invatamant adeverintele pentru cadrele didactice care au beneficiat de echivalare.

Responsabil formare continua,
Director adjunct,
Prof. Bacosca - Bica Mariana

 

6 septembrie 2016
Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website