Site » Proiect de mobilități „Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european”
 

5 octombrie 2017 - elevii Liceului „Ștefan Procopiu” participanți în proiectul de mobilități „Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european” finanţat prin Programul  Erasmus+ Acţiunea cheie K1  în vizită la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”  Vaslui

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației elevi de la Liceului „Ștefan Procopiu” participanți în proiectul de mobilități „Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european”  – ICS-CEu 2016-1-RO01-KA102-024159 finanţat prin Programul  Erasmus+ Acţiunea cheie K1au participat la activitatea desfășurată la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui dedicata proiectelor europene. Cei patru elevi beneficiari ai proiectului au împărtășit celor prezenți scopul și activitățile proiectului. Participanții la activitate au aflat că în perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2017, s-a derulat Proiectul finanţat prin Programul  Erasmus+ Acţiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate „Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european” – ICS-CEu 2016-1-RO01-KA102-024159. Obiectivul general al  proiectului a fost - dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor din învățământul profesional și tehnic în vederea asigurării tranziției de la școala la viața activă, iar obiectivele specifice ale  proiectului au fost:
1.dobândirea cunoștintelor și dezvoltarea abilităților practice în domeniile mecanică, industrie textila si pielarie, electric/electronică si automatizari, pentru un invatamant profesional de calitate care să faciliteze accesul tinerilor spre piața muncii;
2.desfășurarea activităților de pregătire practică a participanților în condiții reale de muncă oferite de organizațiile partenere;
3.promovarea muncii în echipă;
4.imbunatatirea competențelor lingvistice.
Activitățile proiectului au fost structurate pe 3 fluxuri.
Fluxul 1:În perioada 06-19 NOV 2016 un număr de 8 elevi de la clasele a X-a si a XI-a, de la filiera tehnologică, specializările din domeniile Electronică automatizări si Electric din cadrul Liceului "Ştefan Procopiu" au participat la derularea mobilităţii „Proiectarea computerizată a circuitelor electrice și electronice” din cadrul Proiectului finanţat prin Programul  Erasmus+ Acţiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate „Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european” – ICS-CEu 2016-1-RO01-KA102-024159 care s-a desfăşurat la Dresda în Germania în cadrul WBS Training AG, instituție de formare profesională cu filiale în toate orașele mari din Germania. Grupul de 8 de elevi a fost insoțit de prof. Ciulei Maria iar prof. Vlad Ina Clara a fost delegat din partea şcolii pentru activităţile de monitorizare a derulării mobilităţii. Această mobilitate are în vedere necesitatea ca elevii implicaţi să înveţe să proiecteze circuite electrice şi electronice simple utilizând calculatorul, dacă au la dispoziţie softuri specializate care permit simularea funcţionării circuitelor electrice şi electronice, vizualizarea semnalelor aferente si proiectarea circuitelor structurale bloc, cinematice, electrice complexe utilizând softuri specializate şi platforme educaționale PLC programing pentru elevi (proiectarea diferitelor scheme de comandă și control automat, modificarea parametrilor electrici, minimizarea schemelor, simularea funcționării circuitelor proiectate).
Lucrările finale de evaluare realizate pe grupe și prezentate în limba engleză:

 • Comanda automată a închiderii centralizate a sălilor de clasă / securizarea spațiilor de învățământ
 • Controlul și comanda iluminării globale a unei instituții de invățământ (săli de clasă, holuri, sală de sport)
 • Iluminarea interioară și exterioară a unei locuințe – activarea unui sistem e alarmare cu efecte luminoase și sonore
 • Controlul iluminării unei săli de sport în zile și intervale orare predefinite.
 • Activitățile s-au derulat într-un laborator specializat dotat cu echipamente necesare desfățurarii activităților prevazute în proiect completate cu vizite la Universitatea Tehnică din Dresda și Muzeul Tehnologiei.
 • Pe lânga activitățile de pregătire practică desfășurate pe durata a 60 ore pe parcursul a două săptămâni elevii au participat la vizite culturale si activități de petrecere a timpului liber: Vizitarea centrului vechi si centrului nou al orasului Dresda, Muzeul Zwinger, Semper Opera, Royal Palace,  Transport Museum, Muzeul igienei etc.  

Fluxul 2: ,,Deservirea, reglarea, întreținerea și repararea mașinilor pentru cusături elastice’’ s-a derulat în perioada 14-27 mai 2017 în cadrul companiei  GETEX SP Z.O.O. din Rybnik, Polonia. Grupul de participanți a fost constituit din  10 elevi de clasa a X-a profil tehnic, domeniile: Mecanică - 6 elevi; calificările profesionale: Tehnician mecatronist, Mecanic auto și Industrie textilă şi pielărie - 4 elevi, calificarea profesională: Confectioner produse textile. Elevi  au fost insotiti pe durata stagiului de prof. Diaconu Areta.
Pe durata celor două săptămâni de instruire practică participanții au desfășurat activități specifice domeniului de pregătire în cadrul lecțiilor de productie ale companiei Getex, sub indrumarea tutorelui de stagiu, d-l Tadeusz Gol. Activitățile desfășurate au fost:
Pentru domeniul Mecanică

 • Demontarea şi montarea organelor de lucru ale maşinilor pentru cusături elastice
 • Alegerea şi utilizarea corectă a SDV-urilor necesare demontării şi montării organelor de lucru
 • Detectarea defectelor de funcţionare a elementelor componente ale maşinilor pentru cusături elastice
 • Stabilirea gradului de uzură a pieselor componente şi asigurarea interschimbabilităţii lor
 • Efectuarea de reglaje pentru asigurarea funcţionarii maşinilor de cusut la parametrii de calitate necesari

Pentru domeniul Industrie textilă şi pielărie

 • Identificarea părţilor componente ale maşinilor pentru cusături elastice(de surfilat, de încheiat-surfilat, pentru cusături plane de acoperire)
 • Pregătirea maşinilor pentru lucru: verificarea stării generale a maşinii, poziţia organelor de lucru, înfilarea corectă a firele de aţă conform schemei
 • Exerciţii de coasere pe eşantioane de material, verificând parametrii de calitate
 • Reglarea tensiunii firelor, verificarea calităţii cusăturilor conform parametrilor impuşi
 • Efectuarea de operaţii de prelucrare şi asamblare a reperelor produselor de îmbrăcăminte
 • Verificarea calităţii operaţiilor

În ultima zi de stagiu, s-a desfășurat evaluarea participanților prin efectuarea unei probe practice si rezolvarea unei fise de lucru. În aceeasi zi a avut loc festivitatea de închidere a stagiului de pregătire practică în cadrul careia s-au prezentat concluzii finale, aprecieri şi promisiuni de viitor - alte proiecte – alte stagii de formare profesională reuşite în Compania Getex SP Z.O.O. Polonia si li s-au inmanat participanților certificatele de participare la stagiu.
Ca urmare a participarii la stagiul de pregătire practică participanții au mai primit:
- pașaport lingvistic
- document Europass
Fluxul 3: În perioada 18-30 iunie 2017 un număr de 8 elevi de la clasele a IX-a, a X-a si a XI-a, de la filiera tehnologică, specializările din domeniile Electronică automatizări si Electric din cadrul Liceului "Ştefan Procopiu" au participat la derularea mobilităţii „Abilități practice în activități de proiectare în domeniul electric și electronic”. Elevii care se specializează în domeniul electric/electronică si automatizari au participat la activități de proiectare si realizare practică a circuitelor electrice si electronice, activități de simulare a circuitelor proiectate, măsurare a mărimilor electrice rezultate, verificare si reglare a parametrilor masurati, identificarea erorilor de funcționare a circuitelor electrice si electronice si remedierea acestora.
Competenţe dobândite de elevi:
Identifică tipuri de componente electronice;
Conectează componente electronice în circuite electronice
Evaluează parametrii de intrare şi de ieşire;
Realizează lucrări practice de măsurare a mărimilor electrice rezultate.
Verifică si reglează parametrii masurati, identifică erorile de funcționare a circuitelor electrice si electronice si remediază.
Utilizează limbaj tehnic de specialitate tehnic specific domeniului electric și electronic
Crează şi menţine relaţii profesionale; dezvoltă obiceiuri de lucru, spirit antreprenorial și responsabilități profesionale
Dobândirea de noi cunoștințe și contactul cu tehnologii și tehnici care depășesc situațiile disponibile în timpul instruirii
Îmbunătățirea nivelului de limba engleza
Învățarea diferitelor metodologii și metode de lucru
Activitățile s-au desfasrat  în cadrul a patru firme divefite :Plasma Electrónica, Thermopista Parque Indústrial de Celeirós, Electro Reparadora da Colina si Electrojad - Electrodomésticos Braga sub directa implicarea a firmei partenere Braga Mob din Braga.

     Organizarea activităților practice privind proiectarea circuitelor electrice şi electronice utilizând soluții optime de proiectare astfel incat elevii să măsoare cu instrumente de măsură, aparate si echipamente valorile parametrilor specifici circuitelor electronice, sa proiecteze si sa remedieze circuite electrice si electronice.
Validarea perioadei de participare la stagiu de pregătire profesionala a participanților s-a realizat prin acordarea Certificatelor de participare la stagiu de pregătire profesionala care va evidentia abilitățile si competențele practice dobândite de catre elevii pe perioada mobilitatii si acordarea Certificatelor Europass Mobility.
Pe lânga activitățile de pregătire practică desfășurate pe durata a 6-7 ore pe zi pe parcursul a două săptămâni elevii au participat la vizite culturale  a obiectivelor culturale, istorice, turistice din Braga, Porto, Lisabona, Viana Do Castello si activități de petrecere a timpului liber:.
Obiectivele vizitate au fost Catedrala din Viana Do Castello, Manastirea Jeronimos, Turnul Belem, Monumentul Descoperitorilor, Piața Comertului, Elevador de Santa Justa, Sanctuarul de la Fatima, Muzeul de istorie din Viana Do Castello, Cetatea Santa Luiza.etc.

6 octombrie 2017
Plan școlarizare 2022-2023 Clasa a 9-a

Visitors

Ne pare rau, aceasta platforma nu este optimizata pentru nicio versiune de Internet Explorer !
Va rugam sa accesati acest forum cu alt browser !

Google Chrome Mozilla Firefox Opera
* Pentru aceste browsere garantam functionarea corespunzatoare a platformei !

Daca doriti sa folositi in continuarea Internet Explorer, puteti accesa vechiul website al liceului.
Acesta metoda nu va ofera accesul la forum.

Vechiul website