Proiectul finanțat prin Programul Erasmus+ Acțiunea cheie K1 - Proiecte de mobilitate "Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european" - ICS-CEu 2016-1-RO01-KA102-024159

Obiectivul general al proiectului este:

Dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor din învățământul profesional și tehnic în vederea asigurării tranziției de la școală la viața activă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • dobândirea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților practice în domeniile mecanică, industrie textilă și pielărie, electric/electronică și automatizări pentru un învaățământ profesional de calitate care să ușureze accesul tinerilor spre piața muncii;
  • desfășurarea activităților de pregătire practică a participanților în condiții reale de muncă oferite de organizațiile partenere;
  • promovarea muncii în echipă;
  • îmbunătățirea competențelor lingvistice.

Obiectivele urmărite prin proiect reprezintă rezultatul analizei SWOT din Planul de acțiune al școlii privind orientarea viitorilor absolvenți ai învățământului profesional și tehnic spre o carieră profesională.

Responsabilităţile partenerilor

Organizarea activitatilor practice privind proiectarea circuitelor electrice şi electronice utilizând soluții optime de proiectare, să măsoare cu instrumente de măsură, aparate si echipamente valorile parametrilor specifici circuitelor electronice

Validarea perioadei de participare la stagiu de pregatire profesionala a participantilor prin acordarea Certificatelor de participare la stagiu de pregatire profesionala care va evidentia abilitatile si competentele practice dobandite de catre elevii pe perioada mobilitatii; Semnarea Certificatelor Europass Mobility.