Proiectul finanțat prin Programul Erasmus+ Acțiunea cheie K1 - Proiecte de mobilitate "Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european" - ICS-CEu 2016-1-RO01-KA102-024159

Rezultate flux3: ”Abilități practice în activităţi de proiectare în domeniul electric şi electronic”

Competenţe dobandite de elevi:

  • Identifică tipuri de componente electronice;
  • Conectează componente electronice în circuite electronice
  • Evaluează parametrii de intrare şi de ieşire;
  • Realizează lucrări practice de masurare a marimilor electrice rezultate
  • Verifică si reglează parametrii masurati, identifică erorile de functionare a circuitelor electrice si electronice si remediază.
  • Utilizează limbaj tehnic de specialitate tehnic specific domeniului electric și electronic
  • Crează şi menţine relaţii profesionale; dezvoltă obiceiuri de lucru, spirit antreprenorial și responsabilități profesionale
  • Dobândirea de noi cunoștințe și contactul cu tehnologii și tehnici care depășesc situațiile disponibile în timpul instruirii
  • Îmbunătățirea nivelului de limba engleza
  • Învățarea diferitelor metodologii și metode de lucru

Validarea perioadei de participare la stagiu de pregătire profesională a participanților s-a realizat prin acordarea Certificatelor de participare la stagiu de pregătire profesională care va evidenția abilitățile și competențele practice dobândite de către elevii pe perioada mobilității și acordarea Certificatelor Europass Mobility.

Diseminarea rezultatelor mobilității s-a realizat în presă sau în cadrul diverselor activități desfășurate la clubul elevilor sau în laboratorul de electronică, în care elevii au prezentat echipei de implementare a proiectului, colegilor din școală, părinților și cadrelor didactice experiența profesională și rezultatele participării lor la mobilitățile din cadrul proiectului.