Proiectul finanțat prin Programul Erasmus+ Acțiunea cheie K1 - Proiecte de mobilitate "Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european" - ICS-CEu 2016-1-RO01-KA102-024159

Proiectul Erasmus+ “Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european” – ICS-CEu vizează colaborarea Liceului “Ștefan Procopiu” cu parteneri din trei țări europene Polonia, Germania și Portugalia.

Mobilitățile propuse prin proiect se adresează elevilor de la clasele a IX-a, a X-a și a XI-a învățământ liceal și profesional din domeniile de pregătire: Mecanică, Industrie textilă și pielărie, Electric/Electronică și automatizări.

Echipa de implementare a proiectului este formată din cadre didactice din cadrul Liceului “Ștefan Procopiu” Vaslui, cu experiență în derularea proiectelor de mobilități care se ocupă de: informarea elevilor, selecția participanților, pregătirea pedagogică, generală, lingvistică și culturală, însoțirea participanților în stagiul de practică, monitorizarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor.