PROIECTUL DE MOBILITĂȚI ERASMUS+, ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE (ACȚIUNEA K01) ”O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ”

O școală prietenoasă – Un nou proiect ERASMUS+

 

 

În perioada 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018, Liceul ”Ștefan Procopiu” va implementa proiectul de mobilități în domeniul educației școlare (acțiunea K01) cu titlul ”O școală prietenoasă” care vizează participarea a 28 de profesori la 5 cursuri de formare continuă.

Propunător și realizator al proiectului: Croitoru Daniela

Coordonator ul proiectului: Mazga Doina

 

Obiectivul general al proiectului:

creșterea șanselor de reușită ale elevilor în plan personal, social și profesional prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesorilor de la Liceul „Ștefan Procopiu” în domenii precum educația incluzivă, metode de predare-învățare centrate pe elevi, managementul clasei, dezvoltare personală.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


Activitatile principale ale proiectului sunt:

  1. Activități de management al proiectului: management tehnic, monitorizare și evaluare, diseminare și publicitate, management financiar
  2. Activități de pregatire a participantilor la stagiile de formare în perioada ianuarie-mai2018
  3. Activități de mobilitate (perioada iunie-august 2018)
  4. Activități de diseminare și de aplicare a cunoștințelor și competențelor dobândite de către participanții la cursurile de formare continuă (august-decembrie 2018): elaborarea materialelor pentru cele 2 ghiduri, realizarea de activități curriculare și extracurriculare, implementarea planului de diseminare și valorizare a rezultatelor.

Cursurile de formare continuă propuse sunt:


Rezultatele și impactul proiectului:


Erasmus+ este programul UE în domeniile educaţiei, formării, tineretului şi sportului pentru perioada 2014-2020. (EFTS). Scopul programului este de a contribui la rezolvarea provocărilor cu care Europa se va confrunta până în anul 2020.