PROIECTUL DE MOBILITĂȚI ERASMUS+, ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE (ACȚIUNEA K01) ”O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ”

O școală prietenoasă – Un nou proiect ERASMUS+

 

 

În perioada 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018, Liceul ”Ștefan Procopiu” va implementa proiectul de mobilități în domeniul educației școlare (acțiunea K01) cu titlul ”O școală prietenoasă” care vizează participarea a 28 de profesori la 5 cursuri de formare continuă.

Propunător și realizator al proiectului: Croitoru Daniela

Coordonator ul proiectului: Mazga Doina

 

Obiectivul general al proiectului:

creșterea șanselor de reușită ale elevilor în plan personal, social și profesional prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesorilor de la Liceul „Ștefan Procopiu” în domenii precum educația incluzivă, metode de predare-învățare centrate pe elevi, managementul clasei, dezvoltare personală.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


Activitatile principale ale proiectului sunt:

 1. Activități de management al proiectului: management tehnic, monitorizare și evaluare, diseminare și publicitate, management financiar
 2. Activități de pregatire a participantilor la stagiile de formare în perioada ianuarie-mai2018
 3. Activități de mobilitate (perioada iunie-august 2018)
 4. Activități de diseminare și de aplicare a cunoștințelor și competențelor dobândite de către participanții la cursurile de formare continuă (august-decembrie 2018): elaborarea materialelor pentru cele 2 ghiduri, realizarea de activități curriculare și extracurriculare, implementarea planului de diseminare și valorizare a rezultatelor.

Cursurile de formare continuă propuse sunt:


Rezultatele și impactul proiectului:


Erasmus+ este programul UE în domeniile educaţiei, formării, tineretului şi sportului pentru perioada 2014-2020. (EFTS). Scopul programului este de a contribui la rezolvarea provocărilor cu care Europa se va confrunta până în anul 2020.

 

 

Proces verbal,

Încheiat astăzi, 4 decembrie 2017, în urma evaluării dosarelor candidaților la Proiectul „O școală prietenoasă” cu numărul proiectului 2017-1-RO01-KA101-035810, desfășurat în perioada: 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018, organizaţia beneficiară fiind Liceul „Stefan Procopiu” din Vaslui, care vizează participarea a 28 de profesori la 5 cursuri de formare continuă.

Comisia de evaluare s-a întrunit și a realizat evaluarea administrativă a dosarelor candidaților conform procedurii de selecție aprobată în CA în 06.10.201. S-a urmărit respectarea criteriilor de selecție și completarea dosarului de candidatură conform Anexei 2 din procedură. Comisia de selecție care a evaluat dosarele a fost formată din inspector școlar proiecte educaționale, prof. Mihnevici Landiana, inspector școlar pentru activități extrașcolare, prof. Mustățea Monica și profesor Bocan Anca.

Profesorii care vor participa la activitățile de formare în cadrul proiectului:REZERVE ÎN CADRUL PROIECTULUI SUNT PROF. DONOSĂ TEODORA ȘI MUNTEANU ADRIANA.

Director,                            Coordonator,
prof. Cucoș Gina                        prof. Mazga Doina