PROIECTUL DE MOBILITĂȚI ERASMUS+, ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE (ACȚIUNEA K01) ”O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ”

Programul ERASMUS+ – oportunitate pentru dezvoltare instituțională

 

 

Proces verbal,

Încheiat astăzi, 4 decembrie 2017, în urma evaluării dosarelor candidaților la Proiectul „O școală prietenoasă” cu numărul proiectului 2017-1-RO01-KA101-035810, desfășurat în perioada: 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018, organizaţia beneficiară fiind Liceul „Stefan Procopiu” din Vaslui, care vizează participarea a 28 de profesori la 5 cursuri de formare continuă.

Comisia de evaluare s-a întrunit și a realizat evaluarea administrativă a dosarelor candidaților conform procedurii de selecție aprobată în CA în 06.10.201. S-a urmărit respectarea criteriilor de selecție și completarea dosarului de candidatură conform Anexei 2 din procedură. Comisia de selecție care a evaluat dosarele a fost formată din inspector școlar proiecte educaționale, prof. Mihnevici Landiana, inspector școlar pentru activități extrașcolare, prof. Mustățea Monica și profesor Bocan Anca.

Profesorii care vor participa la activitățile de formare în cadrul proiectului:REZERVE ÎN CADRUL PROIECTULUI SUNT PROF. DONOSĂ TEODORA ȘI MUNTEANU ADRIANA.

Director,                            Coordonator,
prof. Cucoș Gina                        prof. Mazga Doina