COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII DIN LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU"

(CEAC - LSP)

 

Misiunea CEAC-LSP este de a efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei furnizate de instituţia de învăţământ preuniversitar Liceul ”Ştefan Procopiu” Vaslui, cu următoarele scopuri:

 

  • cuantificarea capacităţii unităţii, ca furnizor de educaţie, de a satisface aşteptările beneficiarilor şi a atinge standardele de calitate;

  • asigurarea protecţiei beneficiarilor de programe de studiu prin realizarea şi diseminarea de informaţii sistemice, coerente, credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei în Liceul ”Ştefan Procopiu” Vaslui;

  • dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în unitate;

  • îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din unitate;

  • optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii.

PLANIFICĂRI 2015-2016

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE