COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII DIN LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU"

(CEAC - LSP)

 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII (CDŞ)

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ (CDL)