Portofoliu de resurse digitale

Proiectul ERASMUS+ ”21st Century Teaching”

Proiectul ERASMUS+ ”21st Century Teaching (Acquiring Skills and Expertise Using Mobile Devices and the Future)” este un proiect de mobilități în domeniul educației școlare (Acțiunea KA229 în cadrul programului ERASMUS+ )-parteneriate strategice în domeniul școlar – proiecte de schimb interșcolar , Nr. de referință: 2017-1-RO01-KA101-035810. Proiectul va fi implementat în perioada 30 octombrie 2018-29 octombrie 2021 și are ca obiectiv general crearea de noi concepte de predare și învățare folosind metodele inovatoare ale secolului XXI și utilizând mijloace media moderne.

Obiectivele sunt:

Partenerii europeni sunt:

Rezultate:

Activitățile proiectului sunt:

  1. Activități de management al proiectului: management tehnic, monitorizare și evaluare, diseminare și publicitate, management financiar.
  2. Activități de pregătire a participanților pentru mobilități (pregătire lingvistică, pedagogică/tematică, culturală).
  3. Întâlnirile de proiect (Portugalia, Spania, Germania, Italia, Bulgaria și România)
  4. Ghidul proiectului cu exemple de bune practici
  5. Diseminare și valorizare
  6. Monitorizare și evaluare

Participanții, profesori și eleviii, își vor îmbunătățiti competențele digitale, de comunicare în limba engleză și interculturale. Integrând aceste cunoștințe și competențe în activitatea didactică, profesorii vor promova educația incluzivă, vor aplica demersuri didactice axate pe metode inovatoare ale secolului XXI .